Malmö Gallerinatt, Gallerinatten, Malmö konst, Cyklande damer i Smygehamn,